Obchodné podmienky

Vinotéka Kolár, predaj malokarpatského vína

Prevádzkovateľom internetového obchodu:
Mário Kolár – Mana
Zvončín 205
919 01 Zvončín
IČO: 40083781
DIČ: 1045615824
Zapísaný v Živnostenskom registri. Číslo živnostenského registra: č. 207-16065

Pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej stránke www.vinotekakolar.sk

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Trhová 2, 917 01 Trnava 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel. č.: 033/5512 689
033/5512 690
Fax č.: 033/5512 656
E-mail: tt@soi.sk

Ako nakupovať?

 • Vyberte si tovar radený v hornom menu.
 • Zvoľte Vami požadované atribúty produktu – odrodu, vinárstvo, cukornatosť, počet (v závislosti od produktu).
 • Stlačte tlačidlo „Pridať do košíka“.
 • Môžete pokračovať v nákupe alebo stlačte tlačidlo „Zobraziť košík“, ktorý  sa zobrazí na hornej lište vpravo.
 • Ak ste ukončili nákup, prejdite do košíka, ktorý nájdete vpravo hore (v mobile nájdete košík vpravo dole)

Objednávka:

 • Ak ste ukončili výber vína, zvoľte v košíku spôsob dopravy a stlačte tlačidlo „Pokračovať do pokladne“.
 • Vyplňte FAKTURAČNÉ ÚDAJE, spôsob platby, súhlas s Obchodnými podmienkami a Zásadami ochrany osobných údajov a stlačte tlačidlo „Zadať objednávku”. Až týmto úkonom je objednávka odoslaná do nášho obchodu emailom.
 • Objednávka Vám bude automaticky potvrdená emailom, spolu so sumárom objednávky.

Cena:

 • Všetky ceny vín sú konečné, vrátane všetkých daní. Predávajúci nie je platiteľom DPH. Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie. Tie sú uvedené na stránke https://www.vinotekakolar.sk/Postovne-a-platba-a1_0.htm a tiež v nákupnom košíku ešte pred dokončením objednávky, kde kupujúci vidí aj celkovú cenu objednávky vrátane nákladov na dodanie tovaru.

Platba:

Akceptujeme platbu nasledovnými spôsobmi

 • Dobierkou (Kuriérska služba)
 • Platba cez PayPal
 • Platba kreditnou kartou prostredníctvom platobnej brány
 • Platba v hotovosti pri priamom odbere na adrese obchodu Zvončín 205, či pri rozvoze v Trnave a okolitých obciach
 • Platobnou kartou cez terminál pri osobnom odbere alebo pri rozvoze
 • Spôsob platby si môžete zvoliť pri zadávaní objednávky v košíku spoločne s prepravou. V prípade, že ste zvolili platbu Paypal alebo kreditnou kartou, bude Vaša objednávka odoslaná po zaznamenaní platby na našom účte. Ak ste zvolili platbu na dobierku, bude Vaša objednávka odoslaná v čo najskoršom termíne.

Peňažný ústav:

Tatrabanka
č.ú. 2626760297/1100
IBAN: SK60 1100 0000 0026 2676 0297
BIC (SWIFT): TATRSKBX

Nie sme platci DPH !!!

Doprava:

 • kuriérom v rámci SR
 • rozvoz v Trnave a okolitých obciach (denne pondelok až sobota od 8:00 do 20:00 hod)
 • osobný odber na adrese Zvončín 205 zadarmo. V pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 bez ohlásenia. Potom do 20:00 a v sobotu po telefonickom ohlásení vopred.

Ak zvolíte dopravu kuriérom, bude vaša objednávka doručená nasledujúci pracovný deň (platí pre objednávky max. do 14:00 hod). Bežný osobný odber je možný v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod. Po dohode až do 20:00 hod a to aj v sobotu. Rozvoz v okr. TT robíme denne, okrem nedele od 8:00 do 18:00 hod.

Spôsob prepravy si môžete zvoliť pri zadávaní objednávky v košíku.

Obchodné podmienky

VINOTEKAKOLAR sa riadi podľa zákona č. 102/2014 Z.z. a zákona č. 118/2006 Z.z. o zásielkovom predaji.

Produkty poskytované v našom e‐shope www.vinotekakolar.sk, na ktoré sa podľa týchto podmienok vyžaduje súhlas dotknutej osoby, nie sú určené osobám mladším ako 18 rokov.

Základné ustanovenia

 • Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi predávajúcim – prevádzkovateľom eshopu (Mário Kolár – Mana, Zvončín 205, 919 01 Zvončín, IČO: 40083781, DIČ: 1045615824, zapísaný v Živnostenskom registri. Číslo živnostenského registra: č. 207-16065) a kupujúcim – teda spotrebiteľom, t.j. fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
 • Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.
 • Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.
 • Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 • Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu.

Povinnosti prevádzkovateľa

 • Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude kupujúcim dodávať:
  – správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré sú platné v deň odoslania objednávky cez eshop.
  – tovar, ktorý vyhovuje predpisom, normám a nariadeniam, platné na území SR.
 • Prevádzkovateľ dodá s tovarom aj doklad, ktorý sa vzťahuje k tovaru – t.j. faktúra – daňový doklad.
 • Prevádzkovateľ zabezpečí balenie tovaru takým spôsobom, aby pri preprave tovaru neprišlo k jeho poškodeniu.
 • Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť:
  – za oneskorené dodanie objednaného tovaru, ktoré je zapríčinené kuriérskou službou.
  – za poškodenie zásielky kuriérskou službou.
  – prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo príčinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku vážneho obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

Povinnosti kupujúceho

 • Kupujúci sa zaväzuje:
  – objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek problémov to bezodkladne oznámiť prepravcovi kuriérskej spoločnosti
  – zaplatiť za tovar kúpnu cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok, ktoré sú platné v deň odoslania objednávky.
 • Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až po zaplatení jeho kúpnej ceny.
 • Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím objednaného tovaru.

Objednávka

 • Objednanie tovaru, na základe ktorého je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká odoslaním záväznej objednávky elektronickou formou. Pre podrobnejšie informácie o vzniku a odoslaní objednávky pozrite “Ako nakupovať?”.
 • Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.

Potvrdenie objednávky

 • Po vytvorení objednávky obdržíte správu prostredníctvom e-mailu, ktorý ste zadali pri registrácii/objednávke. Ak vám e-mail nepríde, skontrolujte si správnosť emailovej adresy. Ak máte e-mail správny a správu neobdržíte, kontaktujte nás e-mailom alebo telefonicky. Pre podrobnejšie informácie o vzniku a odoslaní objednávky pozrite “Ako nakupovať?”.
 • Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

Expedičná doba

 • Objednávky vybavujeme okamžite po zadaní zákazníkom. Doba expedície (čas od dňa objednania tovaru po deň, kedy je tovar doručený zákazníkovi) sa pohybuje v intervale cca od 1 do 7 pracovných dní. Spravidla je však dodaný do 24 hodín.
 • Tovar bude dodaný kupujúcemu v špeciálnom obale, ktorý je určený na prepravu vína.
 • V prípade neočakávaného meškania vás budeme okamžite informovať a dohodneme sa s Vami na prípadnom inom postupe tak, aby sme vám vyhoveli v maximálnej možnej miere.

Reklamácia objednávky

 • Reklamácia sa vzťahuje len na tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.
 • V prípade, ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, predávajúci si v zmysle platnej legislatívy uplatňuje právo reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka.
 • Ak je kupujúci spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto reklamačných podmienok. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok, ak nie je pri tovare uvedené inak a tieto reklamačné podmienky sa na uplatnenú reklamáciu nevzťahujú. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho v prípade že si tovar preberá kupujúci, osobne v deň jeho prevzatia.
 • Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.
 • Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady, ktoré sú spôsobené nasledovným užívaním:
  – k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim
  – nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie
  – používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru
  – zanedbaním starostlivosti a údržbu o tovar
  – poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním
  – používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
 • Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
 • Zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.
 • Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie, avšak nie na dobierku alebo osobne je potrebné ju doniesť na kontaktnú adresu predávajúceho. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a popis vady spolu s dokladom o kúpe. Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou) alebo osobne (nie formou e-mailu).

ADRESA pri vrátení, výmene a reklamáciách tovaru:
Vinotéka Kolár
Mário Kolár
Zvončín 205, 919 01
Tel: +421 915 453 006

 • Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.
 • Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
 • Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
  – pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,
  – pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) alebo zľavu z ceny.
  – reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 • Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený.
 • Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.
  Kontakt Vinotéka Kolár so sídlom Zvončín 205, 919 01 Zvončín, IČO: 40 083 781, DIČ: 1045615824, Slovenská republika, e-mail: vinotekakolar@gmail.com
 • V prípade nedodania tovaru zapríčineného kuriérom alebo poškodenie tovaru vinou kuriérskej spoločnosti je potrebné uplatniť reklamáciu priamo u pracovníka kuriérskej spoločnosti pri preberaní tovaru. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru, že tovar bol poškodený.
 • Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré sú zapríčinené prepravou, prevzatie ktorého bez závad potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a nebude poskytnuté plnenie kupujúcemu z takejto reklamácie.

Alternatívny spôsob riešenia sporov

 • Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: vinotekakolar@gmail.com
 • Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
 • Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 • Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu:http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
 • Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu jears@soi.sk.
 • Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:
  ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
  ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
 • Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na:https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
 • Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

Storno objednávky

 • Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu stornovať objednávku do 24 hodín od objednania tovaru zaslaním e-mailu na adresu nášho obchodu. Do predmetu správy napíšte STORNO. Do tela správy uveďte Vaše iniciály, prihlasovacie meno/e-mailovú adresu, číslo objednávky.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku ak ju nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.), tovar sa už prestal vyrábať alebo sa nedodáva, alebo sa výrazne zmenila cena od dodávateľa tovaru. V prípade, ak táto situácia nastane, predávajúci bude ihneď kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka, prípadne jej prevyšujúca časť, prevedená späť na jeho účet alebo zaslaná na adresu v lehote do 14 kalendárnych dní.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie od zmluvy v danej lehote, žiadame Vás o dodržanie nasledovných podmienok:

 • písomne, alebo telefonicky nás kontaktujte
 • tovar nesmie byť použitý, poškodený a musí byť v pôvodnom obale a množstve, ako ste produkt aj dostali
 • tovar musí byť kompletný spolu s dokladom o kúpe
 • priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy
 • uveďte číslo účtu, na ktorý chcete poukázať vrátenú čiastku.
 • vytlačte a vyplňte formulár na odstúpenie od zmluvy (nájdete ho aj v prílohe emailu pri potvrdení Vašej objednávky)

Tovar posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu a poškodenie na ceste k nám. Tovar neposielajte na dobierku. Pri splnení uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar prevedieme na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nemusí byť odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy akceptované a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

Ukladanie COOKIES

 • Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.
 • Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacimi s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiacim so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely zasielania obchodného obsahu plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.
 • Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné uskutočniť a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

Zásady ochrany osobných údajov

 • Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely zaslania objedaného tovaru a na marketingové účely so súhlasom dotknutej osoby v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 (“GDPR”) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pri objednaní si tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.vinotekakolar.sk alebo iným vhodným spôsobom alebo pri požiadaní o vydanie karty zákazníka.
 • Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely plnenie kúpnej zmluvy, pre účely jednania o tejto zmluve a pre účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.
 • Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť Mário Kolár – MANA, so sídlom Zvončín 205, 91901 Zvončín, Slovenská republika, identifikačné číslo: 40083781, zapísaná v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Trnava pod číslom: č. 207-16065 (ďalej len “správca”).
 • Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce:
  Zvončín 205, 91901 Zvončín, Slovenská republika, adresa elektronickej pošty: vinotekakolar@gmail.com, telefón: +421915505018
 • Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov
 • Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame
 • Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len “nariadenie”).
 • Produkty poskytované v našom e‐shope www.vinotekakolar.sk, na ktoré sa podľa týchto podmienok vyžaduje súhlas dotknutej osoby, nie sú určené osobám mladším ako 18 rokov.

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zaslanie objednaného tovaru a iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.
 • Osobnými údajmi sú meno, priezvisko, fakturačná adresa, IČO, DIČ, telefónne číslo a emailová adresa (na účely zaslania informácií o objednávke a komunikáciu so zákazníkom ohľadom vybavenia objednávky).
 • Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy – prevádzkovateľ eshopového systému WordPress, Slovak Parcel Service s.r.o. (prepravná služba), PayPal (finančné služby), WooPay (finančné služby)

SÚBORY COOKIES

 • Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.
 • Ak navštívite našu stránku prihlásenia, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača.
 • Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť “zapamätať”, vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené.
 • Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

 • Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.
 • Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu.
 • Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na emailu vinotekakolar@gmail.com
 • Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.
 • Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.
 • Produkty poskytované v našom e‐shope www.vinotekakolar.sk, na ktoré sa podľa týchto podmienok vyžaduje súhlas dotknutej osoby, nie sú určené osobám mladším ako 18 rokov.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5. 2018