Kontakt

Mário Kolár
Zvončín 205
919 01 Slovakia

Evidovaný na Okresnom úrade Trnava
Číslo živnostenského registra: 207-16065
Orgán dozoru a dohľadu: Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

IČO: 40 083 781
DIČ: 1045615824

Peňažný ústav:
Tatrabanka
č.ú. 2626760297/1100
IBAN: SK60 1100 0000 0026 2676 0297
BIC (SWIFT): TATRSKBX

Nie sme platci DPH !!!

Tel: +421915505018 | +421 915 453 006
Email: vinotekakolar@gmail.com